Ota yhteyttä Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä Apricon Oy
Museokatu 7, 11100 Riihimäki
tel: 010 216 6560 fax: 010 296 6560 e-mail:
jäljempänä yhtiö

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja, Juha Vatsia,

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on tallentaa asiakkaiden sekä mahdollisten asiakkaiden yhteyshenkilöiden yhteystietoja kohdennettua markkinointia varten.

Rekisterin sisältö

Yritys, yhteyshenkilön nimet, toimipaikan postiosoite, asiakaslehden lähetyshistoria, messujen sekä muiden tilaisuuksien kutsujen lähetyshistoria. Mahdollisesti myös tehtävä yrityksessä, lisätiedot: kohdennettavat tuoteryhmät, rekisteritiedon muutos/tallennuspäivä, rekisteröidyn tiedon tietolähde.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen saanti asiakkaan tai toimittajan rekisteröidyltä itseltään joko suoraan tai kyseisen organisaation antamana, osakkuusyritysten sekä partnereiden asiakasrekistereistä, tai julkisista tietolähteistä (kuten kaupparekisteri, yritysten internet sivut, mainokset jne.). Apricon asiakasrekisteri.

Säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan osana yhteismarkkinointia tarvittaessa toimittajille sekä osakkuusyhtiöille ja partnereille siltäosin kuin se on yhteiseen markkinointiin tai toimittajasuhteenhoitoon välttämätöntä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä, käsitellä tai luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot säilytetään sähköisessä muodossa tietona fyysisellä palvelimella yhtiön tiloissa. Apricon.fi -verkkosivuston yhteydenottolomakkeiden kautta kerätyt tiedot säilytetään sähköisessä muodossa Zoner Oy:n operoimassa, Helsingissä sijaitsevassa Telia Helsinki Data Center -laitesalissa.  Palvelimelle sekä lisäksi tiedostoon pääsy on rajoitettu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla salasanoilla ainoastaan niiden henkilöiden käyttöön jolla on oikeus rekisterin käyttöön työtehtävien niin vaatiessa. Pääsy palvelimelle on mahdollista vain suojatulla yhteydellä. Rekisteristä on varmuuskopio erillisellä muistivälineellä, jota säilytetään lukitussa tilassa.
Kirjallinen aineisto, joka sisältää asiakkaiden tai toimittajien henkilöstön henkilötietoja säilytetään yhtiön toimipisteissä lukitussa tilassa.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin merkityt tietonsa. Tietojen tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin pitäjälle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjausvaatimus tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin pitäjälle

Muut henkilöitetojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterjinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja henkilötietolain 30§ mukaisesti suoramainontaan ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle.

Ota yhteyttä

Yhteystiedot

Museokatu 7 (kartta)
11100 RIIHIMÄKI

Puh: +358 (0) 10 217 6560
Fax: +358 (0) 10 296 6560