Ota yhteyttä Yrityksen Periaatteet

Apriconin periaatteet

Lupauksemme:

Olemme tuotteissamme ja palveluissamme asiakkaidemme ensisijainen toimittaja.

Tuotamme asiakkaillemme toimialan parhaat tuotteet ja palvelut sovitussa aikataulussa kustannustehokkaasti.

Toimimme vastuullisesti; kehitämme tuotteitamme ja palvelujamme jatkuvasti.

Otamme huomioon niiden elinkaaren, ympäristön ja työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden toteutumisen.

Kehitämme prosessiemme tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta jatkuvan kehittämisen periaatteilla.

 

Miten sen teemme?

Pidämme asiat yksinkertaisina

Pidetään asiat yksinkertaisina ja helposti ymmärrettävinä. Epäoleellisuuksien poistaminen antaa perustan menestykselle.

Teemme asiat kerralla oikein

Toimintamme perustuu korkeatasoiseen ja pätevään henkilöstöön sekä kumppanuuksiin, jotka noudattavat turvallista työskentelytapaa ja kehittävät osaamistaan ja työkalujaan. Virheitä voi aina syntyä, mutta ne korjataan ja syyt selvitetään. Näiden juurisyiden avulla virheiden syntyminen jatkossa voidaan estää.

Pidämme asiat järjestyksessä

Järjestys, ympäristössä ja menetelmissä ja tavoissa estää hävikkiä sekä mahdollistaa keskittymisen oleelliseen.

Noudatamme yhteistä selkeää suuntaa

Johto määrittää vastuut ja valtuudet organisaatiollemme sekä varaa riittävät resurssit strategian ja tavoitteiden saavuttamiseksi, yhdessä koko henkilöstön kanssa. Johto asettaa talouteen, turvallisuuteen, ympäristöön ja laatuun päämäärät sekä tavoitteet, ja valvoo niiden saavuttamista jatkuvasti.

Toimintamme on mitattavissa ja olemme siitä vastuussa

Noudatamme toiminnassamme lakeja ja asetuksia. Jokaisella on osaltaan vastuu omasta työstään ja sen tuloksista, laadusta, tiedostaen vastuunsa.

Aktiivinen vuorovaikutus

Tunnistamme asiakkaan vaatimukset ja odotukset ja täytämme ne toimimalla aktiivisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Laaja kommunikaatio ja tiedonjako organisaation sisällä mahdollistaa tehokkuuden ja kehityksen.

Pidämme aikataulut

Asetamme itsellemme ja muille realistisia aikatauluja, joita voidaan myös oikeasti noudattaa. Reagoimme, vastaamme ja tiedotamme välittömästi kysymyksiin huomautuksiin ja aikatauluongelmiin.

Valvomme laatua ja prosesseja tarkasti

Partnerimme teknologiajohtajuus mahdollistaa asiakkaan vaatimukset täyttävät, laadultaan korkeatasoiset tuotteet ja palvelut, sekä turvallisen työympäristön. Tämä saavutetaan mittaamalla asettamiamme laatutavoitteita sekä toimintaamme, taloudellisesti järkevissä rajoissa, jolloin se on aina myös asiakkaamme etu.

Olemme aina avoimia parannuksille

Jatkuva parantaminen edellyttää vuorovaikutteista palautetta ja ideoita asiakkailta ja sidosryhmiltä. Tämän ansiosta voimme parantaa tuotteita ja palveluita jatkuvasti asiakkaamme hyväksi.

Ota yhteyttä

Yhteystiedot

Museokatu 7 (kartta)
11100 RIIHIMÄKI

Puh: +358 (0) 10 217 6560
Fax: +358 (0) 10 296 6560